•  
  •  
Budynek UM w Bielawie, ul. Piastowska 1
Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w debacie nad raportem o stanie Gminy mieszkańcy Gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w Biurze Rady Miejskiej (pok. 11) przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy Bielawa za rok 2019 odbędzie się 24 czerwca  2020 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 czerwca  2020 r. (wtorek) do godz. 16.00 w Biurze Rady Miejskiej pok.11, ul. Piastowska 1 w Bielawie.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY BIELAWA ZA ROK 2019

RAPORT O STANIE GMINY BIELAWA ZA ROK 2019 - WERSJA DO KONSULTACJI
 

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj