•  
  •  
Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa od 9 marca
9 marca na terenie powiatu dzierżoniowskiego rusza kwalifikacja wojskowa. Będzie ona trwała do 31 marca.
W Gminie Bielawa wezwanie otrzymało 116 mężczyzn urodzonych w 2001 roku. Jeśli nie stawią się przed komisją lekarską lub nie poinformują o tym, że wskazany termin jest dla nich niedogodny, grozi im kara grzywny lub przymusowe doprowadzenie przed komisję. Dodatkowo wezwanie przed komisję lekarską otrzymało 20 mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000 - jeśli do tej pory nie mieli określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja dotyczy również kobiet, które w roku szkolnym 2018-19 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz te, które wybrały kierunki psychologiczne. - w tym roku żadna kobieta z Bielawy nie jest wezwana na kwalifikacje wojskową, więc chyba nie ma sensu tego pisać?
Stawienie się na kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe. Mimo, że zawieszono obowiązkową służbę wojskową na rzecz armii zawodowej, nie spowodowało to, że zniknęła obowiązkowa kwalifikacja. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej poprzez ustalenie kategorii zdrowia. Poza tym wydawane są książeczki wojskowe oraz następuje przeniesienie do rezerwy. Natomiast osoby zainteresowane ochotniczymi formami służby wojskowej otrzymują informacje od przedstawiciela Wojskowej Komisji Uzupełnień.

Kwalifikacja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38. Prace Powiatowej Komisji Lekarskiej w Dzierżoniowie dla mieszkańców Bielawy będą prowadzone od 9 – 12 marca.
Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny mieć przy sobie:
   - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
    -aktualną fotografię, bez nakrycia głowy;
   - dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
    -jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie pod nr tel. 74 832 52 28, a w trakcie trwania kwalifikacji pod nr tel. 74 832 36 53.


Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa od 9 marca

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj