Informacje o pandemii
sesjabudzet2019

W poniedziałek 30 grudnia 2019 roku, podczas sesji Rady Miejskiej Bielawy, uchwalony został budżet miasta na 2020 rok, w którym zaplanowano wzrost dochodów, w porównaniu z rokiem ubiegłym, tzn. z poziomu 128.456.665 zł do kwoty 139.043.393 zł (o 10.586.728 zł więcej).


W tegorocznym budżecie, na inwestycje przeznaczono aż 18.410.000 zł (w planie na rok 2019 było to 16.614.541 zł), ale z uwagi na wprowadzone przez rząd podwyżki w oświacie, bez zabezpieczenia samorządów w środki finansowe na ten cel, pogłębiła się niestety dysproporcja pomiędzy otrzymywaną subwencją oświatową, a wydatkami na oświatę ogółem. W bieżącym roku subwencja z budżetu państwa na ten cel wyniesie zatem zaledwie 18.425.952 zł, a wydatki na bielawską oświatę pochłoną aż 31.146.146 zł. Oznacza to, że z własnych środków Gmina będzie musiała dołożyć 12.720.194 zł.

W efekcie, aby zrównoważyć budżet także w kilku innych obszarach funkcjonowania miasta, m.in. w pomocy społecznej, zaprojektowano roczny deficyt na poziomie 13.950.632 zł. Burmistrz Andrzej Hordyj deklaruje jednak, że każdy tegoroczny wydatek będzie realizowany z pełną odpowiedzialnością i racjonalnością, dzięki czemu ostateczny deficyt na koniec grudnia 2020 r. powinien być znacznie mniejszy. Projekt budżetu na rok 2019 zakładał deficyt na poziomie 8.510.477 zł, a efektywnie udało się go obniżyć do kwoty 3.800.000 zł, tj. o 55,35%. Było to możliwe m.in. dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki zewnętrzne, a także umiejętnemu wdrażaniu dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.


 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj