Informacje o pandemii
W ostatnich dniach, w Centrum Edukacji Ekologicznej w Parku Miejskim, odbył się cykl szkoleń zorganizowany w ramach projektu „Człowiek dla Natury – Natura dla człowieka". Celem projektu była edukacja mieszkańców gmin, w których znajdują się obszary NATURA 2000, czyli także Bielawy.  

18 listopada wykłady dla słuchaczy poprowadziły przedstawicielki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, będącego beneficjentem projektu, natomiast tydzień później, 25 listopada, prelegentem był, pochodzący z Bielawy, prof. dr hab. inż. Szymon Szewrański. W obu spotkaniach uczestniczył także burmistrz Andrzej Hordyj.

W ramach warsztatów, uczestnicy omawiali m.in. możliwe do uzyskania korzyści przyrodnicze i ekonomiczne, wynikające z umiejscowienia obszarów Natury 2000 na danym terenie. Ciekawa i wartościowa okazała się być jednak, przede wszystkim, warsztatowa część szkoleń.
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj