Informacje o pandemii
mlodziezowaradamiasta2019
W piątek 22 listopada w sali narad Urzędu Miejskiego w Bielawie po raz pierwszy, po wielu latach, odbyło się posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzi radni wybrani zostali w drodze demokratycznych wyborów, spośród blisko 3000 uczniów w całym mieście. Ich zadaniem będzie m.in doradztwo burmistrzowi i radnym w kwestiach zwianych z podnoszeniem jakości życia młodych ludzi w Bielawie. 

Jak mówił w swoim przemówieniu okolicznościowym burmistrz Andrzej Hordyj: "Wierzę, że wśród tych osób, są takie, które w przyszłości zostaną dorosłymi radnymi tego miasta, a być może nawet burmistrzem Bielawy". MRM to bez wątpienia doskonała lekcja samorządności, odpowiedzialności, a także możliwość sprawdzenia się w tego typu roli. 

Pierwsze, piątkowe decyzje młodych radnych dotyczyły wyboru składu prezydium. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Oskar Fulbiszewski, natomiast wiceprzewodniczącymi: Nicola Wałachowska i Katarzyna Furcoń. Sekretarzem została Maja Cędrowicz.

Obrady i głosowanie poprowadził tego dnia Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Dźwiniel.  
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj