•  
  •  

W środę 9 października burmistrz Anrzej Hordyj podpisał akt notarialny, na mocy którego Gmina Bielawa zbyła nieruchomość gruntową o powierzchni 1.996 m2, zlokalizowaną u zbiegu ulic S. Żeromskiego - Przedwiośnie - Wolności.

Za sprzedaż nieruchomości Gmina uzyskała aż 1.242.300 zł tj. niemal 632 zł/m2. Nie jest to jednak jedyna korzyść z tego tytułu. Na zakupionej działce nowy inwestor planuje wybudować obiekt handlowo - usługowy o powierzchni użytkowej ok. 800 m2, wraz z placem manewrowym i parkingiem na ok. 30 pojazdów.

Kolejną społeczno - ekonomiczną korzyścią dla Bielawy będzie utworzenie w tym obiekcie ok. 15 nowych miejsc pracy. Ponadto, w efekcie wspomnianej inwestycji, do budżetu miasta każdego roku wpływać będą wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu udziału Gminy w podatku PIT.

Rezultatem niemierzalnym tej transakcji będzie znaczna poprawa estetyki wspomnianego wyżej miejsca, gdyż nowy właściciel planuje poddać je gruntownej przebudowie.

 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj