•  
 •  

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, a także przynieść oszczędności finansowe w budżecie domowym.

Budżet programu wynosi 103 mld złotych, z czego dofinansowania stanowią 63,3 mld złotych. Pozostała część w kwocie 39,7mld złotych dostępna będzie w formie pożyczki .

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz do osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W przypadku istniejących budynków mieszkalnych finansowane będą wydatki na wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na:

 • węzły cieplne;

 • kotły na paliwo stałe( węgiel lub biomasa);

 • systemy ogrzewania elektrycznego;

 • kotły gazowe kondensacyjne

 • pompy ciepła

Zakres przedsięwzięcia może obejmować również termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej ,tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W nowo budowanych budynkach dofinansowanie obejmuje zakup i montaż:

 • węzłów cieplnych;

 • kotłów na paliwo stałe;

 • systemów ogrzewania elektrycznego;

 • kotłów gazowych kondensacyjnych;

 • pompy ciepła

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł . Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Program „Czyste Powietrze” realizowany będzie do 2029 roku, przy czym zobowiązania rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie podejmowane będą do 31.12.2027r., a środki wydatkowane będą do 30.09.2029r. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029r.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski są rozpatrywane przez właściwie terytorialnie, ze względu na usytuowanie budynku, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) zgodnie z kolejnością wpływu wniosków ,a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW.

Aby dowiedzieć się więcej o programie zapraszamy mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Dzierżoniowskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych ul. Bielawska 15, pokój 11a (I piętro) 58-200 Dzierżoniów, na stronę internetową http://www.stowarzyszeniezd.pl/?page_id=1413 oraz Facebooka – Czyste Powietrze – Powiat Dzierżoniowski, gdzie znajdą Państwo aktualności o Programie oraz harmonogram spotkań mobilnych w Państwa Gminach.

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach:

poniedziałek– czwartek 7:30 – 15:30,

piątek 7:30 - 14:30.

tel. kontaktowy 517 566 669 .

e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl

Zapraszamy mieszkańców Gminy Bielawa na spotkanie informacyjne w ramach programu „Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się 15 i 29.10.2019r. w Biurze Inkubatora Małej Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24, 58-260 Bielawa w godzinach 14:00 – 16:00.Przyjdź i dowiedz się komu należy się dofinansowanie, na jaką pomoc finansową możesz liczyć i jakie przedsięwzięcia są objęte programem.

tel. kontaktowy: 517 566 669


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj