•  
  •  
beacon

W dniach 10 i 11 września przedstawiciele gmin BEACON z Polski, Rumunii, Czech i Niemiec spotkali się w Písku (Czechy), aby omówić możliwości zaangażowania kolegów z różnych działów i departamentów administracji miejskiej we współpracę w realizowaniu ambitnych działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu.

Gminę Bielawa reprezentowała Pani Ewa Wnuk, która zaprezentowała zagranicznym samorządowcom przykład udanej współpracy między wydziałami miejskimi oraz interesariuszami a także skuteczne zarządzanie działaniami na rzecz ochrony klimatu na przykładzie bielawskiego projektu pn. „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”.

Podczas spotkania szukano odpowiedzi na pytania, jakie obowiązki spoczywają na określonych jednostkach w różnych miastach i jakie mechanizmy mogą pomóc obecnym na spotkaniu przedstawicielom gmin we współpracy międzywydziałowej. Warsztaty obejmowały analizę schematów organizacyjnych gmin w grupach uczestników z poszczególnych krajów, a następnie dyskusję dotyczącą możliwości usprawnienia komunikacji między różnymi departamentami oraz możliwości szerszego ich zaangażowania w realizację projektów proklimatycznych.

Uczestnicy odwiedzili również budynek szkoły odnowiony w ramach umów ESCO (o efekt energetyczny), a także nową stację uzdatniania wody w Pisku. Dzięki zastosowaniu w niej inteligentnych technologii zakład ten zużywa o 30% mniej energii elektrycznej niż przed modernizacją.

na podst. opracowania Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Fot: Píseckem, s.r.o.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj