Fundacja IMAGO, dzięki pozyskanej dotacji od stycznia 2019 roku rozpoczęło realizację projektu „Inwestuj w siebie II edycja ”  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
Celem projektu „Inwestuj w siebie II edycja” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 180os. młodych do 29r.ż. bez pracy z terenu woj. dolnośląskiego, śląskiego, i podkarpackiego, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), spełniających kryteria grupy docelowej  w konkursie, w ramach zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej, w okresie 01.2019-12.2020.

Gr. docelową stanowi 180os. w wieku 15-29 (w tym 108K i 62M), które spełniają kryteria:
a. młodzieży NEET (osoby bez pracy które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu -w tym 100% os. biernych zawodowo)
b. z grup docelowych:

- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do 2lat po opuszczeniu pieczy)
- os., które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu)
- matki przebywające w domach samotnej matki
- os., które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze (do 2lat po opuszczeniu)
- os., które opuściły zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich

Poprzez cel planuje się osiągnąć:

-wzrost potencjału zawodowego i edukacyjnego uczestników
-wytyczenie zindywidualizowanych, nowych ścieżek rozwoju zawodowego i edukacyjnego uczestników.
W ramach projektu oferujemy: (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże, dotacje, kontraktowanie)
Program aktywizacji obejmuje kompleksowe usługi i instrumenty dostosowane indywidualnie do potrzeb uczestników, z uwzględnieniem regionalnego zapotrzebowania pracodawców.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

- możliwość odbycia wsparcia w dogodnie ustalonych terminach,
- całkowicie bezpłatny udział,
- wybór konkretnej formy wsparcia dla osoby zainteresowanej,
- podniesienie kwalifikacji i kompetencji poprzez odbycie stażu lub szkolenia zawodowego,
- szansa na pozyskanie środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej,
- łatwiejsze wejście lub  powrót na rynek pracy.
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 506-734-664, e-mailem: emilia.rosikiewicz@fundacjaimago.pl  karolina.miernik@fundacjaimago.pl, bezpośrednio w biurze Fundacji Imago we Wrocławiu: ul. Hallera 123, lub w Ząbkowicach Śląskich: ul. Melioracyjna 3.

Fundacja IMAGO, dzięki pozyskanej dotacji od stycznia 2019 roku rozpoczęło realizację projektu „Inwestuj w siebie II edycja ” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Celem projektu „Inwestuj w siebie II edycja” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 180os. młodych do 29r.ż. bez pracy z terenu woj. dolnośląskiego, śląskiego, i podkarpackiego, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), spełniających kryteria grupy docelowej w konkursie, w ramach zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej, w okresie 01.2019-12.2020. Gr. docelową stanowi 180os. w wieku 15-29 (w tym 108K i 62M), które spełniają kryteria: a. młodzieży NEET (osoby bez pracy które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu -w tym 100% os. biernych zawodowo) b. z grup docelowych: - młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do 2lat po opuszczeniu pieczy) - os., które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu) - matki przebywające w domach samotnej matki - os., które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze (do 2lat po opuszczeniu) - os., które opuściły zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich Poprzez cel planuje się osiągnąć: -wzrost potencjału zawodowego i edukacyjnego uczestników -wytyczenie zindywidualizowanych, nowych ścieżek rozwoju zawodowego i edukacyjnego uczestników. W ramach projektu oferujemy: (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże, dotacje, kontraktowanie) Program aktywizacji obejmuje kompleksowe usługi i instrumenty dostosowane indywidualnie do potrzeb uczestników, z uwzględnieniem regionalnego zapotrzebowania pracodawców. KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE: - możliwość odbycia wsparcia w dogodnie ustalonych terminach, - całkowicie bezpłatny udział, - wybór konkretnej formy wsparcia dla osoby zainteresowanej, - podniesienie kwalifikacji i kompetencji poprzez odbycie stażu lub szkolenia zawodowego, - szansa na pozyskanie środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej, - łatwiejsze wejście lub powrót na rynek pracy. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 506-734-664, e-mailem: emilia.rosikiewicz@fundacjaimago.pl karolina.miernik@fundacjaimago.pl, bezpośrednio w biurze Fundacji Imago we Wrocławiu: ul. Hallera 123, lub w Ząbkowicach Śląskich: ul. Melioracyjna 3.
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj