Od początku czerwca trwają prace remontowe związane z modernizacją murów oporowych i dna potoku Bielawica w rejonie ulic: Brzeżnej 13-35 oraz Waryńskiego 27-33. Remontowany odcinek ma łączną długość 450 metrów.Roboty realizowane są w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku, z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 750.000 złotych oraz z środków budżetowych gminy w wysokości około 76.993 złotych. Nowe dno potoku i mury oporowe zmniejszą lub całkowicie zlikwidują ewentualne negatywne skutki powodziowe w przyszłości.

Zakończenie prac planowane jest 15 września bieżącego roku.
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj