W czwartek 23 lipca gmina Bielawa podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3007 D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384". Prace budowlane rozpoczną się z początkiem sierpnia, a wykonawcą inwestycji będzie firma Skanska S.A.

Zakres umowy obejmuje między innymi budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja i Gen. Zygmunta Berlinga oraz modernizację nawierzchni jezdni i chodników w poniższych rejonach:

1) ulica Obrońców Westerplatte - od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego,
2) ulica Jana III Sobieskiego - od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego,
3) ulica 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulica Obrońców Westerplatte,
4) ulica Bolesława Chrobrego - od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do skrzyżowania z ulica Grota-Roweckiego.

Zaplanowana jest także budowa nowych miejsc postojowych w rejonie ulic: 1 Maja i Sikorskiego, wymiana przykanalików kanalizacji deszczowej, wymiana oświetlenia, oznakowanie poziome i pionowe oraz przebudowa infrastruktury podziemnej kolidującej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Generała Zygmunta Berlinga.

Harmonogram poszczególnych etapów prac oraz terminy zamknięcia rejonów objętych inwestycją podamy w późniejszym terminie. Pewne jest jednak to, że prace budowlane rozpoczną się w dużej mierze jednotorowo.

Należy przypomnieć, że powyższy zakres inwestycji znacznie odbiega od wcześniejszych założeń poprzednich władz miasta. Jest to związane przede wszystkim z niedoszacowaniem kosztorysu prac. Pierwotny kosztorys przewidywał, że modernizacja kilkunastu ulic w Bielawie kosztować będzie około 8 mln złotych. Po przetargu ogłoszonym w 2015 roku okazało się jednak, że koszt może sięgnąć nawet 14 mln złotych. Dlatego też obecne władze miasta podjęły działania w celu dostosowania zakresu inwestycji do rzeczywistych możliwości finansowych gminy.

Ostatecznie miasto rozstrzygnęło w czerwcu przetarg obejmujący powyższy zakres inwestycji.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj