Drukuj
Kategoria: Wiadomości
Odsłony: 2764
W środę 25 czerwca odbyła się 11 sesja Rady Miejskiej Bielawy, która w większości poświęcona została ocenie realizacji ubiegłorocznego budżetu miasta. Rada Miejska po wysłuchaniu pozytywnych opinii na temat wykonania ubiegłorocznego planu finansowego, przedłożonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową i poszczególne komisje, jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz udzieliła absolutorium burmistrzowi Piotrowi Łyżwie.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały między innymi w sprawach: przekazania 40 tysięcy złotych dla Policji jako dofinansowanie na remont bielawskiego komisariatu, wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w spółce TBS i przyjęcia planów prac komisji na drugie półrocze. Ponadto Rada Miejska wytypowała ze swojego grona przedstawicieli do Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W jego skład weszli Marta Masyk i Jarosław Florczak.

Na środowej sesji miało miejsce również wręczenie Odznaki Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych dla dyrektora Miejskiego Ośrodka i Sztuki Jana Gładysza. Odznaczenie przyznane było przez Dolnośląski Ruch Kombatantów, a oficjalnego wręczania medalu dokonał prezes bielawskiego związku kombatantów Bronisław Wilk, w asyście burmistrza Piotra Łyżwy i przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy Zbigniewa Dragana.
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj