Informacje o pandemii
W III kwartale br. Gmina Bielawa złożyła wniosek o dofinansowanie kolejnych działań związanych z osobami niepełnosprawnymi. 11 października 2021 r. Dolnośląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował wyniki...

W związku z wystąpieniem bardzo niskich temperatur zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne przebywające na ulicach, klatkach schodowych, altankach itp.

22 września br., opublikowane zostały wyniki konkursu zorganizowanego w ramach działania 3.1 A "Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej, polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury służącej...

W czwartek 14 października w bielawskim Art-Inkubatorze odbyło się coroczne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości, burmistrz Andrzej Hordyj wraz z dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty panią Ewą Kowalik, złożyli...

Od 1 kwietnia do 30 września br. trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest to badanie statystyczne realizowane jest raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji...