5 grudnia 2021 r. w bielawskim Parku Miejskim zostało uruchomione lodowisko plenerowe. Głównym założeniem tego działania było stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Bielawy, przy jednoczesnym podniesieniu atrakcyjności turystycznej parku.

Przychody ze sprzedaży biletów na lodowisko oraz z działalności wypożyczalni łyżew i parkowej kawiarenki EKO Cafe miały pozwolić na pokrycie części kosztów związanych z wypożyczeniem lodowiska i jego utrzymaniem.

W ciągu 27 dni ubiegłego miesiąca, uwzględniając uwarunkowania pogodowe oraz Święta Bożego Narodzenia i Sylwestra, udało się zorganizować w sumie 227 godzinnych sesji, z których skorzystały 4.564 osoby. Taki wynik oznacza statystycznie, że podczas jednej sesji na lód wyjeżdżało średnio 20 osób. Z kolei w ciągu jednego dnia z lodowej tafli korzystało 169 łyżwiarzy.

W efekcie z tytułu działalności lodowiska do kasy miejskiej wpłynęła kwota 44.383 zł.

Z kolei aby utrzymać bielawską "ślizgawkę pod chmurką", Gmina poniosła następujące koszty:

 - wynajem lodowiska - 48.626 zł

- wynagrodzenia - 15.340 zł

- energia elektryczna - 10.000 zł

- materiały biurowe - 746 zł

Łączne wydatki wyniosły zatem 74.712 zł. Oznacza to, że wynik finansowy z działalności lodowiska w grudniu 2021 r. był ujemny i osiągnął poziom - 30.329 zł.

Usługą komplementarną w stosunku do działalności parkowego lodowiska jest działalność kawiarenki EKO Cafe. Dzięki dużej liczbie odwiedzających ją osób przychody ze sprzedaży w ostatnim miesiącu ubiegłego roku wyniosły 22.800 zł.

W tym samym czasie poniesione zostały następujące koszty:

- zakup towarów - 8.167 zł

- wynagrodzenia - 8.432 zł

- media - 1.715 zł

- naczynia jednorazowe - 2.946 zł

Łączne wydatki skumulowały więc się do kwoty 21.260 zł. Oznacza to, że EKO Cafe wypracowało nadwyżkę finansową w wysokości 1.540 zł.

Widać więc, że działalność lodowiska plenerowego w Parku Miejskim raczej finansowo się nie zbilansuje. Najważniejsze jest jednak, że bielawianie tłumnie z niego korzystają, a frekwencja w dni wolne od pracy, w trakcie 8 sesji często przekracza łącznie 300 osób. Oznacza to, że w ciągu jednej godziny na lodowisko wyjeżdża ok. 40 miłośników ślizgów tj. 80 % maksymalnego obłożenia.

Sezon łyżwiarski jest w pełni. Dlatego też gorąco zachęcamy do korzystania z zimowej oferty bielawskiego Parku Miejskiego. 

ludzie jeżdzący na miejskim lodowiskuludzie jeżdzący na miejskim lodowisku


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj