W 2020 r. pojawiły się w Bielawie 4 kaczkomaty, czyli automaty ze smakołykami dla kaczek. Pierwszy zamontowano w Parku Miejskim, 2 kolejne na brzegach Jeziora Bielawskiego (tj. w okolicach plaży oraz na wyspie), a ostatni usytuowano nad akwenem "Cegielnia."


Urządzenia te stwarzają możliwość aby ptaki wodne, zamiast np. okruchów chleba czy ciastek, dostawały bezpieczny dla nich pokarm. Po roku funkcjonowania kaczkomatów, śmiało można stwierdzić, że pomysł dotyczący rozmyślnego dokarmiania ptaków został bardzo dobrze przyjęty przez bielawian.

Opłata za jedną porcję karmy wynosi zalediwe 1 zł. Jednak w myśl "zasady o ziarnkach" (tj. że "ziarnko do ziarnka, a uzbiera się miarka"), okazuje się obecnie, że ekologiczne dokarmianie kaczek przysparza Bielawie dość pokaźne wpływy do budżetu. W okresie styczeń - wrzesień 2021 r. osiągnęły one poziom aż 13.589 zł i zanosi się, że do końca bieżącego roku zbliżą się one do kwoty 20.000 zł.

Co ciekawe, karmę Gmina otrzymuje nieodpłatnie od lokalnych producentów rolnych, a przychody osiągane z jej sprzedaży pozwalają na pokrycie kosztów związanych z serwisowaniem urządzeń oraz usuwaniem skutków aktów wandalizmu nad wspomnianymi wyżej akwenami. Przed nami okres jesienno - zimowy, który jest szczególnie trudny dla wszystkich żyjących na wolności zwierząt. Dlatego też zachęcamy do korzystania z kaczkomatów i dokarmiania ptaków najbardziej wartościowym dla nich pożywieniem.

KaczkomatKaczkomat

 

 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj