Informacje o pandemii
Jezioro Bielawskie z widokiem na wyspę i góry. Logo Campingu Sudety
Od początku bieżącej kadencji samorządu, podejmowane są intensywne działania, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności bielawskiego Campingu "Sudety".W latach 2019 - 2021, na terenach wokół Jeziora Bielawskiego, zrealizowano szereg przedsięwzięć prowadzących do wzbogacenia oferty ośrodka, przy jednoczesnej próbie jej komercjalizacji. Część inwestycji realizowana była przez Gminę Bielawa, a pozostałe przez sektor prywatny.

Wszystkie dotychczasowe działania wdrażano jednak tylko w formule "ad hoc", ponieważ brak było kompleksowego planu zagospodarowania całości terenów zlokalizowanych nad bielawskim akwenem.

Aby zmienić tę niekorzystną sytuację 1.IX.2021 r. została podpisana umowa z firmą 7sgroup sp. z o.o. sp.k. z Wrocławia na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla kompleksu Campingu "Sudety", zlokalizowanego przy ul. Wysokiej w Bielawie.

W ramach zadania planuje się zaprojektowanie rozwiązań funkcjonalnych dla 8 obszarów, w tym:

STREFA A – PLAŻA - zaprojektowanie rozwiązań poprawiających funkcjonalność obszaru oraz zaprojektowanie obiektu z
funkcją gastronomiczną i noclegową.

STREFA B – MARINA - zaprojektowanie kompleksu mariny wraz zapleczem biurowym, magazynowym i sanitarnym oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż linii brzegowej.

STREFA C – WEJŚCIOWA - rozbudowa istniejącej strefy wejściowej poprzez budynek biurowo magazynowy z funkcją recepcji
dla Campingu "Sudety", miejsca postojowe

STREFA D – GASTRONOMICZNA

- przebudowa/rozbudowa istniejącego budynku pod funkcję restauracyjną z węzłem sanitarnym wraz z funkcją noclegową,
- modernizacja istniejącego kompleksu siedzisk betonowych w okolicy fontanny.

STREFA E – IMPREZY PLENEROWE - zaprojektowanie strefy przeznaczonej do organizowania imprez plenerowych

STREFA F – CAMPING

- zaprojektowanie strefy plaży wzdłuż linii brzegowej z wygrodzeniem,
- strefa campingu (namioty, campery, domki letniskowe, węzły sanitarne, węzły kuchenne, miejsca do grillowania, wygrodzenie obszaru i inne niezbędne obiekty)

STREFA G – DROGA DOJAZDOWA

- zaprojektowanie układu komunikacyjnego wraz z uzbrojeniem terenu,
- przewidzieć możliwość rozbudowy i skomunikowania strefy campingowej z działką o numerze ewidencyjnym 1197 obręb Fabryczna w Bielawie (oznaczona na mapie poglądowej liniami
przerywanymi).

STREFA H – WYSPA - zaprojektowanie rozwiązań poprawiających funkcjonalność obszaru

Co ważne wrocławska firma posiada bogate doświadczenia w zakresie projektowania podobnych obiektów. Dlatego też należy się spodziewać, iż bielawski kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy zyska nie tylko nową estetykę, ale przede wszystkim i funkcjonalność, która da możliwość dalszej komercjalizacji campingu.

Wartość zadania opiewa na kwotę 58.671 zł i w całości zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Bielawa. Termin oddania dokumentacji określono w umowie na 15.XII.2021 r.

W kolejnym etapie (tj. w roku 2022), na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej, opracowane zostaną projekty techniczne umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, a także zostaną złożone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Działanie to jest zgodne z celem operacyjnym nr 3.4 pn. "Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych Gminy, poprzez rozbudowę bazy wypoczynkowej, sportowej i rekreacyjnej", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy.


Jezioro Bielawskie z widokiem na wyspę i góry. Logo Campingu SudetyJezioro Bielawskie z widokiem na wyspę i góry. Logo Campingu Sudety

 

lokale gastronomiczne na Campingu Sudety wieczorową porąlokale gastronomiczne na Campingu Sudety wieczorową porą


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj