Informacje o pandemii
22.VII.2021 r. opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach rządowego programu pn. Sportowa Polska. Okazało się, iż oba projekty złożone przez Gminę Bielawa, dotyczące rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, zostały bardzo wysoko ocenione i wybrane do dofinansowania, w szczególności: 

- na modernizację przyszkolnych obiektów sportowych przyznano dotację w kwocie 758.930 zł 
- na modernizację skateparku przy ul. Wojska Polskiego przyznano dotację w kwocie 320.721 zł 

Oznacza to, że w sumie na konto Gminy wpłynie aż 1.079.651 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie 50 % całkowitej wartości obu zadań, oszacowanych na łączną kwotę 2.159.302 zł. 

Do pierwszego konkursu zgłoszono aż 710 wniosków, a do dofinansowania wybrano jedynie 156 zadań, co oznacza, że dotacji nie otrzymają aż 554 projekty. Natomiast w drugim postępowaniu konkurowały ze sobą 173 wnioski. Nagrodzono tylko 39 z nich, a odrzucono aż 134. Należy więc stwierdzić, że dotacje udało się wywalczyć w bardzo trudnych konkursach, co jest powodem dodatkowej satysfakcji. 

W ramach pierwszego zadania: 

- w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Parkowej 6 zmodernizowany zostanie kompleks sportowy ORLIK (w tym: boiska do piłki nożnej i koszykówki, budynek szatniowo-sanitarny oraz ogrodzenie), a także bieżnia i skocznia do skoku w dal,
- w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Waryńskiego 50 zmodernizowany zostanie plac zabaw oraz bieżnia i skocznia do skoku w dal. Planuje się także dokonać gruntownej modernizacji sali gimnastycznej, w tym m.in.: wykonać roboty budowlane polegające na wygłuszeniu stropu wraz z montażem nowego nagłośnienia, zmodernizować zaplecze sanitarno – szatniowe oraz ciągi komunikacyjne.

Z kolei w ramach modernizacji skateparku przewidziano m.in. renowację i wzmocnienie spękanej płyty, uzupełnienie ubytków żywicą syntetyczną, naprawę dylatacji oraz 18 elementów żelbetowych (przeszkód). Wymieniona zostanie także mała architektura w tym: ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.

Wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane do 30.VI.2022 r. Po ich wykonaniu znacząco poprawią się warunki organizacji nie tylko zajęć dla uczniów obu szkół, ale także i dla wielu sportowców z organizacji pozarządowych, korzystających ze wszystkich ww. obiektów sportowych.
 
 boiskazlotuptakaboiskazlotuptaka
 
 
 
 
 
 

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj