•  
  •  
Przy ulicy Frankowskiego w Bielawie powstał Park Integracji Międzypokoleniowej
W ostatnich dniach zakończyły się roboty budowlane, w wyniku których byłe miasteczko ruchu drogowego przy ul. kmdra S. Frankowskiego w Bielawie przeobraziło się w Park Integracji Międzypokoleniowej.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pt. "Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców", który w 85 % został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu zrealizowano zadanie o wartości blisko 1.000.000 zł. Dzięki projektowi powstał nowoczesny park, którego idą nadrzędną jest integracja międzypokoleniowa.

Istniejący już plac zabaw dla dzieci oraz "street workout" dla młodzieży stały się elementami składowymi całego parku, w którym wprowadzono również elementy architektury dla rodziców z dziećmi oraz dla seniorów. W rezultacie wspomniany wyżej teren wzbogacony został o piramidkę i trampoliny dla dzieci, pergolę, małą scenę plenerową, górkę saneczkową i siłownię. Pojawiły się również ławki oraz kosze na śmieci. Cały teren został również iluminowany stylizowanym oświetleniem parkowym oraz zabezpieczony panelowym ogrodzeniem.

Park Integracji Międzypokoleniowej będzie miejscem nie tylko wypoczynku i rekreacji, ale także animacji kulturalnej. Pierwsze wydarzenie pn. Spotkanie Plastyczno -Teatralne zostanie zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki już 8 lipca o godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy.

Projekt pod tytułem „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”
Nr POIS.02.05.00-00-0191/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Całkowity koszt realizacji projektu: 4 619 335,29 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 3 348 745,75 PLN
Kwota dotacji: 2 846 433,88 PLN

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj