•  
  •  
Informacje o pandemii

Bielawski samorząd od lat wspiera finansowo, w drodze konkursów, sportowe organizacje pozarządowe oraz nagradza zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wybitne wyniki na arenie międzynarodowej i krajowej.

W uchwale nr XIX/180/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30.12.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania (...) stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień, zdefiniowano kryteria jakie należy spełnić, aby uzyskać gratyfikację finansową. 

Po przeanalizowaniu wyników osiągniętych przez bielawskich sportowców w roku 2019, okazało się, iż w gronie nagrodzonych znalazło się aż 40 sportowców, którzy zdobywali laury na mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy oraz na arenie krajowej. Co ważne, reprezentują oni bardzo szeroki wachlarz dyscyplin - od sportów zimowych, poprzez sporty wodne i halowe, po konkurencje plenerowe. 

W myśl wyżej cytowanej uchwały, trenerzy, którzy doprowadzili zawodników do wybitnych osiągnięć sportowych, otrzymują jednorazową nagrodę finansową. Takie wyróżnienie za 2019 r. zostało przyznane 5 szkoleniowcom: 

- Michał Gołębiewski

- Sławomir Grabowski

- Paweł Sołtysiak

- Marian Stolarczyk

- Norbert Warchoł

Uroczyste wręczenie dyplomów i stypendiów dla bielawskich ludzi sportu zaplanowane było na 3 kwietnia 2020 r. Niestety nie doszło ono do skutku, z uwagi na panujące ograniczenia związane z przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa. 

 

 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj