Do 10 września uczniowie ze szkół powiatu dzierżoniowskiego mogli przesyłać swoje prace na konkurs Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Zadaniem było uchwycenie miejsca w Bielawie do wyboru poprzez zdjęcie, pracę plastyczną lub graficzną.


Praca ta miała posłużyć jako projekt do wydania pocztówki z Bielawy. Jury konkursu w składzie: Jadwiga Stępień, Tadeusz Łazowski i Wojciech Karwacki, przyznało tytuł laureata w kategorii szkół ponadpodstawowych Annie Mądrzak z Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Zwyciężczyni otrzymała komplet wydanych pocztówek, dyplom oraz publikacje TPB.

 

Jury przyznało także w tej kategorii wiekowej wyróżnienie dla uczennicy Małgorzaty Tęczy, również z tej szkoły. W kategorii szkół podstawowych Jury konkursu nie przyznało zwycięskiego miejsca, jednak postanowiło wyróżnić pracę Mai Wolskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie. Wszystkie wyróżnione osoby otrzymały pamiątkową pocztówkę, dyplom oraz publikacje TPB. Już teraz zapraszamy wszystkich uczniów do kolejnej edycji konkursu za rok!


Widokówka przedstawiająca panoramę Bielawy. W tle korony drzew, Jezioro Bielawskie oraz panorama górNagrodzona pocztówka przedstawiająca panoramę Bielawy

 

 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj