Informacje o pandemii
Blisko 80.000 zł dotacji z UE na integrację polskich i czeskich seniorów - plakat poglądowy
23 czerwca br., do Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie wpłynęła informacja, że wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Poznajemy sąsiadów - polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" został wysoko oceniony i w efekcie wybrany do dofinansowania.  

W ramach projektu dla zostaną zorganizowane m.in. polsko - czeskie zawody sportowe pn. senioriada, spotkania integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze m.in. do Krakowa i do czeskiego miasta Velke Porici.

Planowana jest także współpraca instytucjonalna i wymiana dobrych praktyk pomiędzy bielawskim i i czeskim ośrodkiem opieki nad osobami starszymi. 

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 20.368,50 euro (tj. ok. 91.650 zł), zaś przyznane dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 17.313,22 euro (tj. ok. 77.900 zł) i będzie ono stanowić aż 85 % kosztów projektu. 

Blisko 80.000 zł dotacji z UE na integrację polskich i czeskich seniorów - plakat poglądowy


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj