•  
  •  
kulturawsieci

15 maja br., Narodowe Centrum Kultury opublikowało listę rankingową dotyczącą ogólnopolskiego programu pn. "Kultura w sieci". Okazało się, że wniosek opracowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, został bardzo wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania.

Warto dodać, że do programu zgłoszono łącznie aż 5.948 wniosków, a po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej, jako zwycięskie, wyłoniono jedynie 1.182 projekty. W efekcie, na realizację zdania pn. "SIEĆ W DOMU - ANIMACJA, EDUKACJA", Gmina Bielawa otrzyma 69.000 zł, które stanowić będą aż 90% wartości przedsięwzięcia. 

"Kultura w sieci” to program wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, którzy ze względu na trwającą epidemię koronawirusa nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

Środki te mają być przeznaczone na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie. 

Operatorem projektu będzie bielawski MOKiS. Zadanie zostanie zrealizowane w III i IV kwartale br. 
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj