Informacje o pandemii
Konkurs „Za co kocham moje miasto - Bielawę?"
„Za co kocham moje miasto - Bielawę?"- pod tym hasłem odbył się, na przełomie lutego i marca, konkurs na świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie.
Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej o Bielawie, dowolną techniką, z dopiskiem: Kocham Bielawę za... Najczęściej prezentowanym miejscem było oczywiście bielawskie jezioro, a oprócz tego basen Aquarius, park miejski, skatepark czy rynek. Pojawił się także, od niedawna funkcjonujący w Bielawie, pociąg. Złożono 14 prac
z czego połowa została wyróżniona. Po wykonanych pracach widać, ze młodzi Bielawianie kochają swoje miasto i chętnie spędzają wolny czas w różnych jego zakątkach.  

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wśród upominków znalazły się także te z logiem Bielawy, które podarował p. Dariusz Owczarek, z Referatu Promocji i Rozwoju Miasta, za co raz jeszcze serdecznie dziękuję. Wszystkim uczniom gratuluję oraz zachęcam do angażowania się w kolejne konkursy.

opr.  mgr Justyna Grzesiak


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj