Drukuj
Kategoria: Kultura
Odsłony: 635
Wieczorek Jasia i Małgosi w SP 10
Młodzi detektywi ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie z klasy 5 f wraz z rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi 28 lutego 2020 r. w auli szkoły podsumowali profilaktyczny Program Domowych Detektywów pn. „Jaś i Małgosia na tropie”.
Uczniowie przedstawili swoje prezentacje na wybrane tematy, np. „Alkohol, a mózg”, „Wpływ alkoholu na nasze ciało”, „Łagodzenie stresów”, „Reklama a alkohol”, itp.. Kreatywność młodych detektywów była ogromna. Pojawiły się plakaty, scenki i przebrania dostosowane do omawianego tematu. Przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Bielawie pogratulowała dzieciom i rodzicom zaangażowania w realizację programu i ciekawego sposobu zaprezentowania treści. Uczniowie z rąk zastępcy dyrektora szkoły, pani Beaty Tomczak-Litwy, odebrali dyplomy i nagrody za zaangażowanie i swoją wytrwałą półroczną pracę. Nie zabrakło także czasu na zabawy integracyjne z rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi oraz wspólny poczęstunek. Spotkanie to miało charakter integrujący środowiska szkolne. W „Wieczorku Jasia i Małgosi” wzięło udział ok. 60 osób.

A zaczęło się tak:
W programie od września 2019 r. uczestniczyli nie tylko uczniowie, ale i rodzice oraz nauczyciele. Co tydzień w szkole młodzi detektywi w grupach rozpracowywali losy głównych bohaterów komiksów. Byli to: Jaś, Małgosia, Ewa Zalewa oraz bracia Bul-Bul. Uczniowie dowiadywali się nowych rzeczy na temat szkodliwości alkoholu. Pod przewodnictwem liderów grup wykonywali zadania. 
  Tyle działo się w szkole. A następnie przez tydzień dzieci pracowały w domu z rodzicami lub innymi dorosłymi, których sobie wybrali. W każdym zeszycie, na którym opierał się program były zadania przeznaczone dla dzieci i rodziców, ale również takie, które wymagały wspólnego zaangażowania i rozmowy. Na koniec każdego tygodnia uczniowie przynosili do szkoły Kartę Wyników Domowych Detektywów, czym poświadczali swoje działania wykonane w domu z rodzicami. Swoje karty wyników odznaczali na specjalnie przygotowanej tablicy w klasie, a za zaangażowanie otrzymywali drobne nagrody.
Program realizowany był przez osiem tygodni, następnie uczniowie w parach przez 3 tygodnie przygotowywali swoje prezentacje na wskazane przez wychowawcę tematy, przeprowadzali ankiety wśród dorosłych i rówieśników, a zakończył się właśnie „Wieczorkiem Jasia i Małgosi”.

Głównym celem programu była wczesna profilaktyka alkoholowa i skierowany był on do uczniów w wieku 10-11 lat. Zeszyty, na których dzieci pracowały obejmowały następujące tematy: negatywne konsekwencje picia alkoholu, powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol, wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu, rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia siebie z tą presją.                  
Podczas realizacji zadań, dzieci uczyły się pracy w grupie, a liderzy kierowania nią. Ważne było także zaangażowania rodziców w działania programu, które w tym przypadku było bardzo duże. Program opracowany został przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, rekomendowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w naszej szkole realizowany był przy wsparciu Urzędu Miasta w Bielawie.

Opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków.
Program rekomendowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Opr. Małgorzata Bieżanowska – Liwuś


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj