•  
  •  
Informacje o pandemii
Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa w Bielawie
23 listopada Krwiodawcy ze SHDK RP Miejskiego Klubu HDK w Bielawie uroczyście obchodzili Dni Honorowego Krwiodawstwa w Sali OSP w Bielawie. Do klubu należą także krwiodawcy z całego powiatu Dzierżoniowskiego.

Organizując taką imprezę, Rada Klubu pragnie podziękować krwiodawcom za ich dzielenie się cząstką siebie jaką jest KREW, Sponsorom za ich szczodre SERCE. Jak ktoś powiedział : Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem "dziękuję."

Na samym początku Prezes Klubu Danuta Szostek przywitała przybyłych gości : w imieniu Burmistrza Miasta Bielawy Andrzeja Hordyja mieliśmy zaszczyt gościć Zastępcę Burmistrza Aleksandra Siódmaka, sponsorów Małgorzatę i Sebastiana Skrzypskich, Krystynę Piątek-Kuk. OSP w Bielawie reprezentował Wojciech Skowroński. Zostały wręczone Odznaczenia - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia po oddaniu 18 l. krwi - Robert Kulesza,  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia po oddaniu 6 l. krwi - Bartłomiej Caputa, Andrzej Rogacki.
Za wieloletnią pracę na rzecz klubu i krwiodawstwa krwiodawcy zostali wyróżnieni dyplomem i upominkiem przez Burmistrza Andrzeja Hordyja. Są to: Danuta Szostek, Marcin Frącek, Joanna Suchogórska, Marek Lewiński, Jerzy Nalewski, Janusz Szostek, Jarosław Kozdrowicz oraz Bogusław Siwek.

Krwiodawcy wyróżnieni przez RCKiK w Wałbrzychu Odznaczeniem Zasłużony Dla Zdrowia Narodu - po oddaniu min.20 l. krwi: Danuta Szostek, Janusz Szostek, Marek Lewiński, Jerzy Nalewski, Bogusław Siwek, Zenon Zabawa, Wiesław Kempczyński oddane ma 59 l.560 ml. krwi.

Wyróżnieni zostali:
Złotą Odznaką Stowarzyszenia - D. Szostek, M. Frącek, M. Lewiński, J. Nalewski, J. Szostek
Srebrną Odznaką Stowarzyszenia - B. Siwek, J. Kozdrowicz, R. Kulesza, Z. Zabawa, R. Nalewski
Brązową Odznaką Stowarzyszenia : W. Skowroński, B. Olczak, B. Caputa, T. Siedlecki, P. Bednarczyk

Rada Klubu wyróżniła 20 krwiodawców Statuetkami Klubowymi wyżej wymienionych już krwiodawców oraz S. Nalewską, K. Kozdrowicz, T. Kiełek, M. Kopytko, A. Rusin i K. Bednarczyk.
 
Rada Klubu i krwiodawcy gorąco dziękują  Urzędowi Miasta, Sponsorom za wieloletnie wsparcie klubu i propagowanie krwiodawstwa. Rada  Klubu uhonorowała skromną Statuetką : Burmistrza Miasta Bielawa Andrzej Hordyja, Ryszarda Dźwiniela
Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy, Leszka Radojewskiego Dyrektor RCKiK w Wałbrzychu, Małgorzatę i Sebastiana Skrzypskich sklep "Małgoś", "A&B Leśniak", "Bis" Bielawa, Wojciecha Chudzika Intermarche "Drum" 
Bielawa
, Jerzego Gawryckiego Zakład Przetwórstwa Mięsnego Bielawa, oraz OSP Bielawa.

W imieniu swoim oraz wszystkich uczestników tego spotkania dziękujemy za wsparcie.
 
Prezes Miejskiego  Klubu HDK w Bielawie Danuta Szostek


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj