Informacje o pandemii
Promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2018”
29 października 2019 r. o godz. 17.00 w Bielawie w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości  przy ul. Piastowskiej 19c odbyła się promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2018”. Jest to już dziesiąta,  jubileuszowa, publikacja corocznego czasopisma wydawanego przez wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, opisującego najważniejsze wydarzenia kulturalne i społeczne w Bielawie minionego roku.

Jest to coroczne najważniejsze wydarzenie literackie Bielawy. Recenzentem rocznika jest prof. Stanisław Sławomir Nicieja, a redaktorem dr Rafał Brzeziński. W promocji uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Dźwiniel, który w imieniu swoim i burmistrza Bielawy dr Andrzeja Hordyja złożył gratulacje w których zwrócili uwagę, że jest to: „bez wątpienia najważniejsze w roku wydarzenie literackie w naszym mieście”. Jednocześnie władze miasta doceniły pracę zespołu redakcyjnego: „za pracę, trud i zaangażowanie w pełnieniu ważnej roli społeczno-edukacyjnej”. 

Oprac.: R. Brzeziński


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj