Informacje o pandemii
W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 28 października 2019 r. dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z sektora MMŚP na rozwój działalności, produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych oraz podniesienie efektywności energetycznej.
 
Spotkanie odbędzie się:
28 października 2019 r.(poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, sala 26 – sala posiedzeń Rady Miejskiej / II piętro, w godzinach 12:00-15.00. (rejestracja od 11-30)

Program spotkania:
 
Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP) mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.
OZE na Dolnym Śląsku – pożyczki na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych ze środków RPO WD 2014-2020;
Pożyczka na efektywność energetyczną w MMŚP ze środków RPO WD 2014-2020;
Pożyczka rozwojowa dla firm - wsparcie poza dotacyjne współfinansowane ze środków RPO WD 2014-2020,
 
Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: pife.walbrzych@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska uczestnika lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173.
w terminie do 24 października 2019 r. do godz. 12.00.
 
Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 
Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.
 
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Informacje na temat spotkania są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału!
 
 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Pl. Magistracki 1, pok. 23
58-300 Wałbrzych
tel. 74 66 55 173, tel./fax 74 66 55 172
 
pife.walbrzych@dolnyslask.pl
www.rpo.dolnyslask.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek: 7.30-17.30
wtorek-piątek: 7.30-15.30

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj