•  
  •  
Tuż przed majówką uczniowie pierwszej klasy o kierunku technik mechanik Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Firmy Lincoln Electric Bester Sp. z.o.o. w Bielawie. Podczas zwiedzania zakładu poznali następujące działy: okablowania,  obrabiarek CNC,  montażu transformatorów, lakierni, montażu spawarek, kontroli jakości. Pod koniec wycieczki uczniowie mogli zobaczyć laboratorium, gdzie testuje się spawarki pod kątem ich użytkowania w trudnych warunkach.

Uczniowie wykazali duże zainteresowanie procesem produkcyjnym zakładu - na żywo mieli szansę zobaczyć nowoczesną organizację pracy oraz procesu produkcji w firmie, która  jest potentatem w produkcji spawarek w naszej części Europy. Z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w branży mechanicznej firma Lincoln Electric Bester Sp. z.o.o. jest zainteresowana pozyskiwaniem nowych pracowników spośród uczniów naszej szkoły. Wolę ścisłej współpracy firmy ze szkołą oraz wsparcia kształcenia zawodowego w szkole potwierdza fakt, że w 2015 r. firma  objęła patronatem obecnie III klasę o kierunku technik mechanik. Uczniowie i nauczyciele biorący udział w wycieczce mieli szansę dowiedzieć się jakie oczekiwania ma pracodawca wobec pracowników.   

Owocem tej wizyty będzie, na pewno, lepsza motywacja naszych uczniów do nauki, a w szczególności do nauki języków obcych - jest to niezwykle ważne w poruszaniu się po europejskim rynku pracy.

Wycieczka do Lincoln Electric Bester Sp. z.o.o.  jest jednym z wielu zaplanowanych działań dotyczących współpracy szkoły i firmy w zakresie zainteresowania młodzieży zawodem poszukiwanym, ciekawym a jednocześnie bardzo dobrze płatnym.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj