Informacje o pandemii
13 października, w auli Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście wicestarosta Marek Piorun, przedstawiciele firmy Pentair Poland Sp. z o.o, którą reprezentowali pan Adrian Walczewski – dyrektor zakładu, pani Anna Augustyniak i Aleksandra Stolarczyk oraz przedstawiciele firmy Thor Industriemontagen GmbH z Niemiec którą reprezentowali Prezes pan Kersten Thor oraz pan Michał Kwietniewski. W uroczystości uczestniczyli także emerytowani nauczyciele i pracownicy, uczniowie oraz nauczyciele pracownicy szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od defiladowego wejścia uczniów klasy mundurowej ze sztandarem Szkoły a następnie odśpiewania hymnu państwowego. W okolicznościowym przemówieniu dyrektor szkoły - Ireneusz Rutowicz podziękował kadrze pedagogicznej oraz pracownikom Szkoły za włożony wysiłek w kształcenie i wychowanie młodzieży. Wyróżnionym nauczycielom
i pracownikom Szkoły wręczył nagrody i podziękowania.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było podpisanie w obecności wszystkich uczestników uroczystości umów partnerskich:

1) Umowy pomiędzy Szkołą a firmą Pentair Poland Sp. z o.o, w sprawie objęcia patronatem klasy technik mechanik;
2) Umowy pomiędzy Szkołą a firmy Thor Industriemontagen GmbH,  w sprawie objęcia patronatem klasy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Dokumenty te regulują formy współpracy Szkoły i firm w zakresie lepszego, oczekiwanego przez europejski rynek pracy, przygotowania młodzieży do egzaminu zawodowego
i wreszcie podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

Fakt podpisania umów patronackich świadczy o tym, że pracodawcy nie tylko biernie oczekują na dobrze przygotowanego absolwenta szkoły zawodowej, ale również aktywnie włączają się w proces edukacyjny poprzez merytoryczne, finansowe i materialne zaangażowanie w naukę zawodu. Przedsiębiorstwa chętnie przyjmują uczniów na praktyki
i pokazują możliwości dalszego zatrudnienia w firmie.

Absolwent Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, który wyposażony jest w umiejętności zawodowe zdobyte w szkolnych pracowniach warsztatowych, podczas zajęć i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach i wreszcie podczas zagranicznych praktyk zawodowych może być pewny zdobycia wymarzonej pracy w wyuczonym zawodzie.
Warto również dodać, że dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus plus”, w latach 2017-2019 z możliwości wyjazdu na praktyki zagraniczne w Niemczech, Wlk. Brytanii i Hiszpanii skorzysta łącznie 101 uczniów Technikum w Bielawie.

Po części oficjalnej odbył się program artystyczny, który przygotowała młodzież z klasy II uf T pod kierunkiem pani Agnieszki Nowakowskiej i pana Grzegorza Błachuta.

opr. Anna Paździora


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj