•  
  •  
Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że  ogłoszony został przetarg na sprzedaż gruntów zlokalizowanych w sąsiedztwie ulic: Piastowskiej, Ludowej i Klonowej w Bielawie. Miasto oferuje w drodze przetargu ustnego 3 działki przeznaczone pod...

Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy oraz Burmistrz Miasta zapraszają na obchody Święta Wojska Polskiego. 

31 lipca br., opublikowany został protokół z oceny formalno-merytorycznej Zespołu ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, działającego przy Ministerstwie Sportu.  Z dokumentu...

Koniec prac budowlanych na ul. 11- go Listopada oraz Generała Grota Roweckiego!
Nowoczesna nawierzchnia asfaltowa, umożliwiająca komfortowy przejazd kierowcom, łącznie 140 miejsc parkingowych (w tym 14 dla osób niepełnosprawnych), a także zmodernizowane chodniki, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Od sierpnia bezpłatny autobus „kolejowy” będzie kursował tylko w weekendy
W czerwcu br., we współpracy z Kolejami Dolnośląskimi oraz Gminą Stoszowice, Gmina Bielawa uruchomiła nieodpłatny autobus "kolejowy", który komunikuje dworzec Bielawa Zachodnia z atrakcjami turystycznymi miasta i regionu.