Wystawa plenerowa z okazji 177 rocznicy Powstania Tkaczy Śląskich

Category
Wydarzenia
Date
2021-06-04 10:00 - 17:00

Wystawa plenerowa z okazji 177 rocznicy Powstania Tkaczy Śląskich

Zbliża sie 177 rocznica Powstania Tkaczy Ślaskich wydarzenia, które odbiło się szerokim echem w całej Europie, jednym ze skutków była Wiosna Ludów oraz późniejsze zrywy rewolucyjne. Bielawskie wydarzenia znalazły swoje odzwierciedlenie również w kulturze, warto wspomnieć poemat Hairicha Heinego poświęcony tkaczom ślaskim. U progu Wiosny ludów bielawskie wydarzenia zostały przywołane przez angielskiego poetę Ernesta Charlesa Jonesa w wierszu pt. MARSZ WOLNOŚCI. Najpełniejszy obraz czerwcowych dni został przedstawiony w dramacie TKACZE  Grharda Hauptmana, za który pisarz otrzymał nagrodę Nobla. Opisane w dramacie wydarzenia stały się z kolei natchnieniem dla niemieckiej artystki Kathe Kolwitz, która utrwaliła je w cyklu grafik „BUNT TKACZY”. 
Zapraszamy  Państwa do obejrzenia tego cyklu  na plenerowej wystawie. Mamy  nadzieję, ze usytuowanie prezentacji grafik w miejscu ich autentycznych wydarzeń  pozwoli odwiedzającym  na lepsze zrozumienie przesłania artystycznego Kate Kollwitz.
           
Käthe Kollwitz tworzyła cykle graficzne, liczne autoportrety, plakaty a w ostatnich latach swojego życia zajmowała się rzeźbą. Najczęściej poruszanymi przez nią tematami są wojna, śmierć, bieda. Mniej znane są akty i sceny miłosne – „Sekreta”, które powstały w latach 1904-191. Artystka była obdarzona wielkim humanitaryzmem, szczególną wrażliwością na sprawy społeczne i losy ludzi pokrzywdzonych. Treść jej grafik wyraża bunt wymierzony przeciwko biedzie, społecznej niesprawiedliwości, wojnie i faszyzmowi. Jako wykształcona kobieta, matka, żona a przede wszystkim artystka obdarzona ogromną empatią łączy się z ludźmi pokrzywdzonymi przez wojnę i porządek społeczny  w ich  bólu.   ństwu wystawa składa się z ośmiu grafik Käthe Kollwitz - wybitnej artystki, jednej z najważniejszych postaci niemieckiego ekspresjonizmu. Artystka urodziła się w 1867., w Królewcu. Tam pobierała pierwsze lekcje rysunku, studiowała w Berlinie i w Monachium. Wywodziła się z domu o tradycjach lewicowych i była związana z ruchem robotniczym. Jej wczesna twórczość dotyczyła codziennego życia robotników portowych, marynarzy, tragarzy i chłopów. W 1891 r. wyszła za mąż za Karla Kollwitza – lekarza. Razem zamieszkali w robotniczej dzielnicy Berlina – Prenzlauer Berg. Tam doświadczyła z bliska nędzy proletariatu, wywarło to ogromny wpływ na Jej dalszą twórczość.  Od 1898r. była członkinią Berlińskiej Secesji ( po pokazaniu „Tkaczy” na wystawie) . Dwukrotnie ,w celach edukacyjnych, opuszczała dom: w 1903 spędziła miesiąc w Paryżu oraz w 1908 zagościła we Florencji, w związku z otrzymaniem nagrody Villa-Romana. W 1919 została profesorem berlińskiej Akademii Sztuk.  W czasach nazizmu1933-45 artystka została usunięta z Akademii, zakazano również wystawiania prac jej autorstwa. Zmarła w 1945 r w Moritzburgu koło Drezna.

Afisz prezentujący grafiki sytuacyjne ukazujące sceny Powstania Buntu TkaczyAfisz prezentujący grafiki sytuacyjne ukazujące sceny Powstania Buntu Tkaczy

KÄTHE KOLLWITZ
GRAFIKI Z CYKLU POWSTANIE TKACZY
wystawa plenerowa z okazji 177 rocznicy Powstania Tkaczy ślaskich 4 czerwca 2021 skwer obok budynku UM w Bielawie
(historycznego miejsca tragicznych wydarzeń)

Ekspozycję można oglądać w godzinach 10.00 - 17.00
zapraszają:
Burmistrz miasta Bielawa Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie
Organizatorzy zastrzegają, że w wypadku złych warunków atmosferycznych wystawa eksponowana będzie w holu Teatru Robotniczego ul. Piastowska 19a

 
 

All Dates

  • 2021-06-04 10:00 - 17:00