Konkurs Jajo z klasą, jajo z fantazją

Category
Kultura
Date
2021-03-12 00:00 - 2021-03-29 23:59


Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie
ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE:
JAJO Z KLASĄ, JAJO Z FANTAZJĄ

Regulamin oraz dodatkowe informacje:
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego.
Ze względu na sytuację pandemiczną odbywa się w systemie online. Wszyscy uczestnicy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania startują w jednej kategorii. Najmłodszym uczestnikommogą pomagać rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Uczestnicy stają do konkurencji indywidualnie, organizator wyklucza grupowe zgłoszenia. Każdy eksponat powinien
Zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, wiek wykonawcy i numer telefonu.
3. Do organizatora należy wysłać 4 zdjęcia wykonanej pracy (z 4 różnych stron). Do tego należy dołączyć minimum 6 zdjęć
lub krótki film (wykonane np. smartfonem) dokumentujące realne czynności podczas wykonywania tej pracy. Materiały multimedialne należy dostarczyć do 29.03.2021 do godz. 23.59 na adres konkursy@mokisbielawa.pl.
4. Powołana przez organizatora komisja przyzna po 3 miejsca w każdej z kategorii oraz liczne wyróżnienia.
5. Uczestnik może wystawić do konkursu maksymalnie po jednej pracy do obu kategorii.
6. UWAGA! PRACE W OBU KATEGORIACH MUSZĄ BYĆ WYKONANE NA ORYGINALNYCH JAJKACH LUB WYDMUSZKACH!
7. Kategorie i kryteria oceny:
Kategoria I-JAJO Z KLASĄ. W kategorii tej tytuł,JAJA KLASĄ" zdobędzie oryginalne jajko/wydmuszka, zdobione technikami tradycyjnymi,
odznaczające wysokim się kunsztem wykonania.
Kategoria II - JAJO Z FANTAZJĄ Najważniejsze kryteria oceny to: zastosowanie oryginalnych wydmuszek, pomysłowość wykorzystania dodatkowych materiałów, nawiązanie do tradycji świąt, fantazyjność, kreatywność, wkład pracy własnej, nowatorskość pracy itp.
8. Ogłoszenie wyników w dniu 2 kwietnia 2021 na stronach internetowych organizatora. Nagrody finansowe zostaną przelane
na konta bankowe wskazane przez laureatów.

 
 

All Dates

  • From 2021-03-12 00:00 to 2021-03-29 23:59