Internetowy Konkurs Recytatorski "Strofy w sieci złapane" - edycja on-line

Category
Kultura
Date
2020-11-30 00:00 - 2020-12-15 00:00

Afisz promujący wydarzenieAfisz promujący wydarzenie

Gmina Bielawa i Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki zapraszają do internetowego konkursu recytatorskiego Bielawa STROFY W SIECI ZŁAPANE - edycja on-line

Jeśli interesujesz się Poezją! Lubisz recytować! Masz dostęp do Sieci Internetowej! To ten konkurs jest dla Ciebie!

Nagraj film z recytacją dwóch wierszy autorów wskazanych w regulaminie, wyślij na adres podany przez organizatora i wygraj nagrody finansowe (300 zł za I miejsce).

Filmy należy przesyłać w terminie 30.11-15.12.2020. Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.mokisbielawa.pl

ŚWIĄTECZNIE-RODZINNIE-BEZPIECZNIE


Internetowy Konkurs Recytatorski organizowany przez Gminę Bielawa i Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie pn. „Strofy w sieci złapane.” Konkurs organizowany jest w ramach programu „Świątecznie-rodzinnie-bezpiecznie”

Regulamin

Cele konkursu:

1. Popularyzacja polskiej literatury pięknej w dobie pandemii.
2. Dbałość o kulturę żywego słowa.
3. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literackich.
4. Pobudzanie do wrażliwości artystyczno-literackiej.
5. Rozwijanie postawy twórczej.
6. Stwarzanie możliwości zaprezentowania utworów poetyckich w zaciszu domowym.

Zasady uczestnictwa:

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych /średnich/ oraz mieszkańcy
pełnoletni powiatu dzierżoniowskiego:
- kategoria I – uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych,
- kategoria II – uczniowie szkół średnich,
- kategoria III – osoby pełnoletnie.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować dwa utwory (wiersze) z dorobku twórców
znajdujących się na liście przygotowanej przez organizatora.
3. Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości literackiej.
4. Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wysłaniu pliku video z nagraną recytacją
wybranych 2 wierszy. Nie jest wymagana recytacja z pamięci, można posiłkować się tekstem.
Plik video powinien być wysłany w formie załącznika do e-maila. W przypadku dużych plików
można (plik) zamieścić w serwisie portalu filmowego (np. youtube).
W takim przypadku, należy wysłać tylko link do zamieszczonego nagrania.
5. Pliki video należy wysłać na adres: jarek@mokisbielawa.pl . W treści wiadomości należy podać imię
i nazwisko, wiek oraz tytuły prezentowanych utworów.
6. Do wiadomości należy dołączyć skan/fotokopię podpisanego oświadczenia, koniecznego w celu
dopuszczenia nagrania do konkursu. Oświadczenie dostępne jest na stronie organizatora:
www.mokisbielawa.pl

Przebieg konkursu:

1. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.
2. Termin nadsyłania filmów – 30.11 – 15.12.2020 r.
3. Powołane przez organizatora jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru,
- walory artystyczne prezentowanych tekstów,
- interpretacja,
- dykcja,
- ogólny wyraz artystyczny.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.12.2020 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na
stronach www i facebookowych profilach organizatorów.
4. Laureaci konkursu, z każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody finansowe w kwocie:
1 miejsce 300 zł
2 miejsce 200 zł
3 miejsce 100 zł
wyróżnienia 50 zł.
Nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane na facebookowym profilu MOKiS-u.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie podstawowych
informacji o uczestniku, przesłanych materiałów i ich promocję w kanałach informacyjnych
MOKiS.
5. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu.

Lista autorów:

- Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
- Kazimiera Iłłakowiczówna
- Maria Konopnicka
- Władysław Broniewski
- Adam Asnyk
- Cyprian Kamil Norwid
- Jan Lechoń
- Konstanty Ildefons Gałczyński
- Julian Tuwim
- Jan Brzechwa
- Adam Zagajewski
- Bolesław Leśmian
- Edward Stachura
- Jerzy Liebert
- Leopold Staff
- Tadeusz Różewicz
- Krzysztof Kamil Baczyński

Serdecznie zapraszamy!!!

 
Regulamin konkursu recytatorskiego - plik pdf.(127 KB)

 

 
 

All Dates

  • From 2020-11-30 00:00 to 2020-12-15 00:00