Informacje o pandemii

„Promocja walorów turystycznych polsko-czeskiego pogranicza”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 35.000,00 EUR

Wartość dofinansowania: 33.250,00 EUR

Zakończyła się realizacja polsko – czeskiego projektu pn. „Promocja walorów turystycznych polsko - czeskiego pogranicza“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 147.000 zł, z czego wkład własny Gminy stanowił zaledwie 7.350 zł. W ramach projektu wykonano m.in. przenośne billboardy zewnetrzne i wewnetrzne oraz banery reklamowe, dzięki którym możliwa będzie promocja walorów turystycznych Bielawy, co w przyszłości powinno przyczynić się do rozwoju tuchu turystycznego na pograniczu polsko – czeskim.

Bielawa będzie promować swoje walory za unijne pieniądze. Miastopozyskało dofinansowanie na profesjonalne działania reklamowe, zktórymi będzie chciało dotrzeć nie tylko do turystów ale takżeprzedsiębiorców. Zaplanowana na 2013 rok kampania, przewidujepromocję Bielawy w prasie, telewizji, Internecie, folderach oraz nabilbordach. Pieniądze pozyskano na realizację projektu o nazwie "Promocja walorów turystycznych polsko-czeskiego pogranicza". Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 29.750 euro, a z budżetu państwa 3.500 euro. 

     Bielawa nie po raz pierwszy przeprowadzi kampanię promocyjną, sfinansowaną niemal w całości z pieniędzy europejskich. W poprzednich latach właśnie w ten sposób miasto wykonało nową stronę internetową www.bielawa.pl, wirtualny spacer, mapy i foldery turystyczne, album fotograficzny, jak również "witacze" przy wjazdach do Bielawy oraz tabliczki informacyjne dla turystów.

      Tym razem w ramach kampanii zrealizowany zostanie film promocyjny, który wyemitowany zostanie w całym kraju. Oprócz tego Bielawa widoczna będzie na przenośnych bilbordach oraz wykonane zostaną banery reklamowe i foldery, które idealnie sprawdzą się podczas targów gospodarczych i turystycznych. Za sprawą akcji promocyjnej, o naszym mieście będzie głośno również w prasie branżowej i na stronach internetowych.