Informacje o pandemii

      Siłownia plenerowa, która we wrześniu wybudowana została w parku miejskim, doczekała się oficjalnego otwarcia. Udział w wydarzeniu, obok władz miasta, wzięli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi oraz wielbiciele aktywnego wypoczynku. W sumie w otwarciu siłowni pod „chmurką”, które odbyło się 28 września uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

      Zadowoleni ze strefy fitness, z której korzystać można bezpłatnie w każdy dzień i o każdej porze, są osoby starsze. Nic w tym dziwnego, ponieważ pomysł wybudowania siłowni pochodzi od słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem strefy fitness, to właśnie oni najczęściej korzystali z nowej atrakcji od rana do późnego wieczora. Mimo, że lato dobiegło końca, wszyscy którzy już zdążyli polubić nowe ćwiczenia zapowiadają, że będą tu przychodzić nawet w chłodniejsze dni.Oczywiście do korzystania z prostych w obsłudze urządzeń  zapraszamy każdego, kto chce poprawić kondycję czy własną sylwetkę, ponieważ siłownia przeznaczona jest dla osób od 10 roku życia. W dzień otwarcia odbyła się prezentacja wszystkich urządzeń i pokaz ćwiczeń z udziałem instruktora fitness z Ośrodka Sportu i Rekreacji.Symboliczną wstęgę przeciął w towarzystwie przedstawicielki UTW i ucznia Gimnazjum nr 1, Burmistrz Miasta Ryszard Dźwiniel.

Początek budowy siłowni plenerowej w Parku Miejskim

      Rozpoczęła się budowa siłowni plenerowej w Parku Miejskim. Na inwestycję, która powstaje obok placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego,Urząd Miejski pozyskał 120 tys. zł (95% kosztów) z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Strefa fitness budowana jest z myślą o mieszkańcach amatorsko uprawiających sport lub osobach chcących aktywnie wypocząć na świeżym powietrzu. Z nowej siłowni będą mogli korzystać również rodzice, których dzieci spędzają czas na pobliskim placu zabaw. Do dyspozycji zarówno młodych mieszkańców jak i seniorów, będą przyrządy rozwijające mięśnie całego ciała, w tym: twister, steper, krzesełka do podnoszenia i wyciskania, trenażer nóg, „narty biegówki”, orbitrek eliptyczny, czy wioślarz.  Siłownia stanie się kolejną – po skateplazie i placu zabaw – częścią zagospodarowania Parku Miejskiego. Z nowego miejsca do rekreacji będzie można korzystać od października.

W Parku Miejskim powstanie siłownia plenerowa

      Jeszcze w tym roku miłośnicy treningu na świeżym powietrzu doczekają się nowej atrakcji, która pojawi się w Parku Miejskim. Siłownia plenerowa, bo o niej mowa dostarczy wiele zabawy zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym. Na budowę siłowni miasto pozyskało pieniądze z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 120 tys. zł, co stanowi 95% kosztów.  Strefa fitness powstanie tuż obok placu zabaw, tak więc rodzice lub dziadkowie odwiedzający park z dziećmi, będą mogli swoje pociechy obserwować podczas ćwiczeń. Z wizyty w parku zadowoleni będą teraz nie tylko najmłodsi, ale także dorośli, poprawiający na świeżym powietrzu swoją kondycję. Podobna atrakcja powstanie w czeskim mieście Hronov, ponieważ projekt dofinansowany przez Unię Euoropejską, Bielawa napisała z czeskim partnerem. Dzięki pozyskanym pieniądzom w ramach zadania „Polsko – czeska zdrowa jesień życia”, Bielawa dołoży z własnego budżetu do budowy siłowni jedynie 6 tys. zł.
REGULAMIN SIŁOWNI PLENEROWEJ

zrealizowanej w ramach projektu pn. „Polsko-czeska zdrowa jesień życia”

 

1. Siłownia Plenerowa zwana dalej Siłownią, jest to obszar zlokalizowany w Parku Miejskim w Bielawie przy ulicy Wojska Polskiego.

2. Siłownia jest terenem ogólnodostępnym wyposażonym w urządzenia rekreacyjno-sportowe, przeznaczonym do aktywnego wypoczynku. Użytkownicy korzystają z Siłowni Plenerowej na własną odpowiedzialność.

3. Na terenie Siłowni użytkownicy zobowiązani są do:

1) zachowania ładu i czystości;

2) użytkowania urządzeń znajdujących się na terenie Siłowni zgodnie z ich przeznaczeniem;

3) przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Zabrania się na terenie Siłowni:

1) przebywania dzieciom do lat 10 bez opieki osoby pełnoletniej;

2) wstępu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających;

3) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu;

4) prowadzenia gier hazardowych;

5) wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, fajerwerków, innych wyrobów pirotechnicznych, substancji żrących lub farbujących oraz innych przedmiotów niebezpiecznych lub mogących być użytych jako broń;

6) niszczenia zieleni, dewastacji urządzeń rekreacyjno-sportowych i innych elementów małej architektury znajdujących się na terenie Siłowni;

7) wprowadzania psów i innych zwierząt;

8) wjazdu na teren i poruszania się pojazdami silnikowymi w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym i rowerami;

9) umieszczania reklam bez zgody Burmistrza Miasta;

10) organizacji jakichkolwiek imprez bez zgody Burmistrza Miasta.

5. Siłownia i jej wyposażenie stanowi mienie Gminy. 

 

ŘÁD VENKOVNÍ POSILOVNY

realizované v rámci projektu s názvem „Polsko český zdravý podzím života”

1. Venkovní posilovna, dále jen Posilovna, je areál, který se nachází v Městském Parku v Bielawě v ulici Wojska Polskiego.

2. Posilovna je obecně přístupný areál vybaven rekreačně-sportovními přístroji, které jsou určené k aktivnímu oddechu. Uživatele použivají Venkovní Posilovnu na vlastní zodpovědnost.

3. V areálu Posilovny uživatele jsou povinni:

1) udržovat pořádek a čistotu;

2) použivat přístroje, které se nachází v areálu Posilovny, vhodně pro zamýšlený účel;

3) jednat dle uvedeného řádu.

4. V areálu Posilovny je zakázano:

1) pobyt pro děti do 10 let bez doprovodu dospělé osoby;

2) vstup osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo drogy;

3) vnášet a konzumovat alkoholické nápoje a kouřit;

4) hrát hazardní hry;

5) vnášet zbraně, výbušniny, ohňostroje, jiné pyrotechnické výrobky, žíravé látky nebo barviva a jiné nebezpečné předměty, které mohou být použity jako zbraň;

6) ničení zeleně, devastace rekreačních a sportovních zařízení a dalších prvků malé architektury v areálu Posilovny;

7) vstup se psy a jnými zvířaty;

8) vjezd a pohyb motorových vozidel ve smyslu zákona o silničním provozu a kolech;

9) umístění reklamy bez souhlasu Starosty;

10) organizace jakýchkoliv akci bez souhlasu Starosty.

5. Posilovna a její vybavení je majetek obcí.