•  
  •  
Informacje o pandemii
W czwartek 12 kwietnia przedstawiciele władz Bielawy odwiedzili czeskie miasto Šumperk. Wizyta miała na celu omówienie form i możliwości współpracy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych z programu Interreg V-A, które umożliwiłyby realizację projektów inwestycyjnych na lata 2019-2022.

Czeski partner, podobnie jak Bielawa ma bogate tradycje włókiennicze.  Zamiarem obu miast jest upamiętnienie tradycji włókienniczej regionów poprzez utworzenie ekspozycji muzealnych dotyczących dziedzictwa kulturowego obu miast. Jednym z wiodących zadań byłoby powstanie plenerowego muzeum włókiennictwa w Bielawie. Dodatkowymi inwestycjami w zakresie projektu byłoby utworzenie ścieżek rowerowych, wypożyczalni rowerów oraz budowa platformy widokowej.

Druga część spotkania dotyczyła mikroprojektów, które uzyskały wsparcie finansowe ze środków EFRR w Euroregionie Glacensis, których realizacja zaplanowana została na bieżący rok.

Rewizyta przedstawicieli miasta Šumperk odbędzie się w maju br.


FUNDUSZE NA OPRACOWNAIE DOKUMENTACJI DLA GMINY BIELAWA POZYSKANO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 20 950,00 EURO
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 17 807,50 EURO
Środki finansowe z budżetu państwa: 1047,50 EURO
Środki finansowe z budżetu Gminy Bielawa: 2095,00 EURO

FUNDUSZE NA RENOWACJĘ RYNKU W BIELAWIE POZYSKANO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 29 004,00 EURO
Dofinansowanie z EFRR: 24 653,40 EURO
Środki finansowe z budżetu państwa: 1450,20 EURO
Środki finansowe z budżetu Gminy Bielawa: 2900,40 EURO

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj