•  
  •  
Informacje o pandemii
Urząd Miejski w Bielawie pozyskał około 100 tysięcy złotych ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Środki będą przeznaczone na realizację renowacji miejskiego rynku. Projekt został złożony po raz pierwszy przy współpracy z czeskim miastem Sumperk. W Bielawie w ramach prac zaplanowano między innymi renowację fontanny z pomnikiem sowy, utworzenie miejsc do wystaw plenerowych, reorganizację terenów zielonych, renowację nawierzchni chodników oraz montaż dodatkowych ławek.

Środki pozyskano w ramach projektu o nazwie „Renowacja rynku w Bielawie i budowa współpracy z Miastem Sumperk dla większego ruchu turystycznego”.


Całkowite wydatki kwalifikowalne: 29 004,00  EURO
Dofinansowanie z EFRR 24 653,40 EURO
Srodki finansowe z budżetu państwa: 1450,20 EURO
Srodki finansowe z budżetu Gminy Bielawa: 2900,40 EURO


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj