•  
  •  
Informacje o pandemii
                                                                                                                                                              „Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
    
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
 na cele promocji lokalnych produktów” pn.

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie”

mająca na celu stworzenie rolnikom odpowiednich warunków do sprzedaży i promocji ich produktów
oraz ułatwienie konsumentom dostępu do produktów lokalnych, poprzez zadaszenie targowiska
wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,
 w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 536 804,99 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: 773 575 zł

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj