•  
  •  
Informacje o pandemii
Nazwa zadania: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Bielawa

Celem projektu jest zakup ciężkiego samochodu rotowniczo-gaśniczego wyposażonego w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia, w tym w szczególności: zestawu do ograniczania, zbierania i odtłuszczania rozlewisk olejowych i innych substancji chemicznych na drogach i innych miejscach, zestawu do oznakowania terenu skażonego, rozsiewacza do sorbentu, jak również sprzętu do działań podstawowych wraz z kurtynami wodnymi i urządzeń pomiarowych. Potrzeba realizacji projektu wynika w głównej mierze z niedostatecznego wyposażenia jednostki OSP Bielawa w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych usuwania skutków zjawisk katastroficznych lub poważnych awarii. Nowoczesny sprzęt ratowniczy zapewni sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych, jak również zwiększy zakres działań podejmowanych przez strażaków.

• Wartość ogólna przedsięwzięcia : 859.770,00 zł.

Zakup finansowany będzie ze środków Gminy Bielawa oraz środków zewnętrznych, tj.:
1. Gmina Bielawa - środki własne - 350 000 zł.

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl – w ramach zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Bielawa” - dotacja w wysokości 100 000 zł.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl w ramach konkursu pn. „ Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017” dotacja celowa – 44 500 zł.

4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej fundusz@nfosigw.gov.pl w ramach programu priorytetowego nr 5.4.2 „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Część 2. Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń” – dotacja – 100 000 zł.

5. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej http://www.straz.gov.pl w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, dotacja w wysokości – 257 148 zł.

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie – środki własne w wysokości - 8122 zł.
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj