•  
  •  

Integracja jako nowa forma edukacji jest ciągle otwartym wyzwaniem dla nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców. Stopień realizacji programu w gimnazjum ekologicznym z oddziałami integracyjnymi dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.Im wcześniej dzieci sprawne i niepełnosprawne spotkają się razem, tym łatwiej przebiega proces wzajemnego przyzwyczajenia się, rozumienia, akceptacji. Wychodzimy z założenia integracja rozpoczęta w przedszkolu powinna być kontynuowana w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.

Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

ul. Lotnicza 5
58-260 Bielawa
Tel/fax (074) 645 22 12
fax (074) 6455666

strona internetowa: www.gimnazjum3bielawa.pl

GODZINY PRZYJĘĆ:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-15:30