•  
  •  
Posprzątaj po swoim psie
"Posprzątaj po swoim psie" – strażnicy miejscy przypominają bielawianom o tym obowiązku.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 12 sierpnia, 23 września
Burmistrz miasta Bielawa Andrzej Hordyj, w porozumieniu ze Strażą Miejską, przypomina wszystkim mieszkańcom o obowiązku segregowania śmieci oraz apeluje o współpracę i odpowiedzialność w tym zakresie.

Wznowienie bezpłatnych badań mammograficznych - afisz informacyjny
LUX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.

22 czerwca na sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie odbyła się akademia z okazji Święta Policji. Z uwagi na epidemię koronawirusa w uroczystości nie mogli uczestniczyć wszyscy awansowani policjanci, a jedynie byli reprezentowani...

Bielawa realizuje projekt pn. „ROZWÓJ SYSTEMU TERENÓW ZIELENI MIASTA BIELAWA Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJI EKOLOGICZNYCH  I REKREACYJNYCH NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW”
Realizując ideę modelowego miasta ekologicznego, Gmina Bielawa pozyskała środki na realizację projektu pn. „ROZWÓJ SYSTEMU TERENÓW ZIELENI MIASTA BIELAWA Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJI EKOLOGICZNYCH  I REKREACYJNYCH NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA I...