•  
  •  
Budynek UM w Bielawie ul. Piastowska 1
Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w debacie nad raportem o stanie Gminy mieszkańcy Gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie,...

Od poniedziałku 1 czerwca otwarty jest dla interesantów Urząd Miejski w Bielawie. Obsługa klientów odbywa się na parterach budynków, przy wyznaczonych do tego stanowiskach (jeden interesant na stanowisku) oraz w kasach Urzędu (jeden interesant w...

Już od godzin rannych w sobotę 6 czerwca, po blisko trzech miesiącach przerwy, rusza Pływalnia Miejska Aquarius w Bielawie. Wszystko przygotowane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi koronawirusa. Szczegóły w poniższym materiale. 

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

Od soboty 30 maja znosimy obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej jeżeli zachowany jest dystans społeczny. W sklepach i gastronomii zniesione zostaną limity liczby klientów. Dozwolone będą też zgromadzenia publiczne na powietrzu do...