•  
  •  
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie informuje, że z dniem 15 czerwca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wracają do pracy według ustalonego wcześniej harmonogramu. Rejestracja do punktów odbywać się będzie  telefonicznie, pod numerem...

Bielawska Straż Miejska na tropie "śmieciowych" przestępców
Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady gospodarowania odpadami. Pojawił się m.in obowiązek segregowania frakcji biodegradowalnych. Ponadto w całym kraju, w związku ze znacznym wzrostem kosztów wywożenia i składowania balastu, znacznie podrożały...

W poniedziałek 1 czerwca podpisany został akt notarialny i protokół zdawczo-odbiorczy, na mocy których Gmina Bielawa przejęła od Polskiego Związku Działkowców nieruchomość gruntową o numerze geodezyjnym 1053 (obręb Osiedle) i powierzchni 3.737 m2. 

We wtorek 2 czerwca, w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w Bielawie, odbyło się spotkanie samorządowców powiatu dzierżoniowskiego z przedstawicielami rządu i samorządu wojewódzkiego, w trakcie którego omawiano...

 Od poniedziałku 18 maja otwarte zostały przedszkola i żłobki na terenie Bielawy. Rodzice wielu pociech zdecydowali się na korzystanie z opieki w placówkach objętych szczególnym rygorem sanitarnym.