•  
  •  
Dobiegają końca prace remontowo-budowlane na ul. 11 listopada oraz Generała Grota Roweckiego w Bielawie. W ramach robót budowlanych nowe oblicze zyskały ulice i chodniki, a także powstały dodatkowe miejsca parkingowe.

„Dobry start” – afisz informacyjny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie informuje, że od 1 lipca istnieje możliwość elektronicznego złożenia wniosków o świadczenie „Dobry start”, świadczenia rodzinne (w tym specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

jeziorocennik
W lipcu 2019 r. wprowadzona została opłata za korzystanie z parkingu zlokalizowanego przy Ośrodku Wypoczynkowym "Sudety". Opłata za pozostawienie pojazdu pobierana jest w pogodne dni oraz podczas imprez plenerowych, organizowanych przez gminę. Z...

absolutoriumiwotum
Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej, burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu gminy w poprzednim roku. Radni, w wyniku debaty nad raportem o stanie gminy, zadecydowali także o udzieleniu burmistrzowi tzw....

Gmina Bielawa otrzyma blisko 4.000.000 zł dotacji na inwestycje komunalne
W piątek 26 czerwca w Dzierżoniowie, odbyło się uroczyste wręczenie promes dla samorządów Powiatu Dzierżoniowskiego, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych.