Informacje o pandemii
Jednopiętrowy budynek przy pl. Kościelnym 7, który ma zostać zaadaptowany na budynek wielorodzinny
Bielawa staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Konsekwentna polityka tworzenia infrastruktury technicznej i społecznej, powoduje, że w naszym mieście chcą się osiedlać nowi mieszkańcy. W 2020 r. prowadzone były rozmowy z...

W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku...

Miasteczko ruchu drogowego ze znakami drogowymi latarniami oświetleniowymi, infrastrukturą w postaci ławeczek i koszami na śmieci
W grudniu ubiegłego roku, zakończyła się budowa Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, która trwała od połowy września 2020 roku. Miasteczko rowerowe, które powstało w bezpośrednim sąsiedztwie skateparku, stanowi jego komplementarne...

Nowy trzypiętrowy budynek TBS-u
W grudniu 2020 r., zakończyła się budowa nowego budynku wielorodzinnego. W ramach inwestycji, będącej elementem polityki pro-rodzinnej miasta, powstały 24 lokale mieszkalne o powierzchniach 44 - 65 m2. Dotacja na to zadanie pozyskana została z...

Informujemy, że w 2021 r. odbędzie się 6 zbiórek odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci - według załączonych poniżej harmonogramów (4 rejony + teren spółdzielni). Na nieruchomościach, gdzie odpady segregowane zbierane  są w systemie workowym...