•  
  •  
Od 1991 roku polscy harcerze uczestniczą w wielkiej sztafecie przekazywania betlejemskiego światła pokoju. Światło to jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. Każdego roku rozpoczyna swoją ''wędrówkę" z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem,...

inwestor2019
W środę 18 grudnia burmistrz Andrzej Hordyj podpisał akt notarialny, na mocy którego Gmina Bielawa zbyła nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 4.000 m2. Nabywcą działki inwestycyjnej jest właściciel firmy CNC Division z Bielawy, będącej...

Narkotesty dla bielawskiej Policji
We wtorek 17 grudnia, burmistrz Andrzej Hordyj przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji - pana Przemysława Maruta oraz Komendanta Komisariatu Policji w Bielawie – pana Tomasza Włodygi, dwadzieścia zestawów narkotestów.

105latka
We wtorek 10 grudnia swoje 105-te urodziny obchodziła Pani Zofia Nowowiejska z Bielawy, która jest obecnie najstarszą mieszkanką naszego miasta. 

Radosnych Świat Bożego Narodzenia  oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Państwu burmistrz Andrzej Hordyj  oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Ryszard Dźwiniel.