Print
Category: Informacje o pandemii
Hits: 1304

6.V.2020 r., tuż przed północą, do dzierżoniowskiego SANEPID-u dotarły wyniki testów na obecność koronawirusa, wykonanych dzień wcześniej wszystkim pracownikom bielawskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ich najbliższym. Niestety potwierdzono kolejnych 7 przypadków zarażenia wirusem COVID-19, w tym 3 dotyczą urzędników z OPS, a 4 członków ich rodzin. 

Oznacza to, że obecnie w Bielawie zainfekowanych jest w sumie 9 osób, z czego 5 to pracownicy Ośrodka. Wszystkim chorym życzę szybkiego powrotu do zdrowia i wierzę, że nastąpi to w krótkim czasie. 

Z drugiej strony badania laboratoryjne wykazały, że ponad 30 osób ma wynik ujemny. W związku z powyższym dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie niezwłocznie wyda decyzje o wygaszeniu obligatoryjnej kwarantanny wszystkim zdrowym urzędnikom i ich rodzinom. 

Z kolei 7.V. br. zostanie wykonana kompleksowa dekontaminacja* budynku OPS. 

W konsekwencji wyżej opisanych zdarzeń, najprawdopodobniej już od 11.V.2020 r., bielawski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpocznie ponownie swoją pracę. 

Przy okazji chcę złożyć serdeczne podziękowania Wojewodzie Dolnośląskiemu - p. Jarosławowi Obremskiemu, dyrektor dzierżoniowskiego SANEPID - p. Wiesławie Bronowickiej oraz wszystkim osobom, które uczestniczyły w procesie wykoanania wspomnianych wyżej testów, za sprawne i szybkie (tj. w okresie 48 godzin) ich przeprowadzenie. Dzięki temu pojawiła się szansa zabezpiczenia najbardziej potrzebujących mieszkańców Bielawy w pomoc, którą na codzień świadczy OPS. 

Przypomnę, że mimo bardzo trudnej sytuacji, wszystkie majowe świadczenia socjalne wypłacane są terminowo. 

Osoby, które potrzebują informacji i porady na temat zagrożeń epidemiologicznych proszę o kontakt telefoniczny z dzierżoniowskim SANEPID-em (tel. 74 832 33 33). 

Apeluję też o rozsądek i rozwagę. Pamiętajmy bowiem, że chroniąc siebie, chronimy również swoich najbliższych.

------------
* Dekontaminacja – proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu organizmu żywego poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty. Dekontaminacji poddawani są zarazem ludzie, zwierzęta, jak i środowisko nieożywione (infrastruktura itd.)

Burmistrz Bielawy
Andrzej Hordyj 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj