Print
Category: Informacje o pandemii
Hits: 497

Z dniem 6.V.2020 r. przestaną obowiązywać przepisy, które wprowadzały, na terenie całego kraju, nakaz zamknięcia wszystkich placówek żłobkowych i przedszkolnych. Z uwagi na mocno kryzysową sytuację w bielawskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wciąż duże ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii kronawirusa w naszym mieście, wspólnie z radnymi Rady Miejskiej zdecydowaliśmy, iż bielawskie placówki, świadczące opiekę nad dziećmi w wieku od 0 - 7 lat, będą nieczynne do 17.V. br. 

Decyzja ta została poprzedzona szerokimi konsultacjami z niemal wszystkimi rodzicami młodych bielawian, którzy potwierdzili obawy samorządowców. Z ponad 300 rozpytanych opiekunów zaledwie 15% było zdecydowanych ponownie oddać swoje pociechy do gminnych placówek. 

Ponowne uruchomienie Żłobka Publicznego oraz Przedszkoli Publicznych nr 3 i nr 4 zależeć będzie od tego jak rozwinie się sytuacja epidemiologiczna w OPS i naszym mieście. 

Jednocześnie informuję, iż Niepubliczny Żłobek "Żyrafka", Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne oraz Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek planują uruchomić ponownie swoją działalność już od 11.V.2020 r. 

Burmistrz Bielawy
Andrzej Hordyj 


 

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj