Informacje o pandemii

W związku z obowiązującym stanem epidemii, Urząd Miejski nadal pozostaje zamknięty dla mieszkańców, a kontakt z pracownikami jednostki odbywa się telefonicznie, drogą mailową lub po wcześniejszym umówieniu się.

Dla mieszkańców, którzy z różnych względów nie mogą skierować korespondencji w powyższy sposób, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego (Plac Wolności 1), zawieszona jest specjalna skrzynka na korespondencję, którą przed wrzuceniem do pojemnika, należy umieścić w kopercie.

W troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, korespondencja ta zostanie poddana kwarantannie.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj