Informacje o pandemii
Nowy trzypiętrowy budynek TBS-u
W grudniu 2020 r., zakończyła się budowa nowego budynku wielorodzinnego. W ramach inwestycji, będącej elementem polityki pro-rodzinnej miasta, powstały 24 lokale mieszkalne o powierzchniach 44 - 65 m2. Dotacja na to zadanie pozyskana została z Funduszu Dopłat i wyniosła 2.374.687,68 zł. Środki te stanowią 50 % wartości robót.


Warto przypomnieć, że budynek jest ogrzewany energią z miejskiej sieci ciepłowniczej, a zatem jest on przyjazny dla środowiska naturalnego, co jest zgodne z wizją Bielawy jako modelowego miasta ekologicznego.

Przedsięwzięcie to ma oczywiście przyczynić się do zmiany negatywnych trendów demograficznych w Bielawie.

 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj