Informacje o pandemii
Członkowie klubu
W dniu 2 grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie,  pod patronatem SHDK RP Miejskiego Klubu HDK w Bielawie, odbyła się Mikołajkowa akcja poboru krwi.

Nie zabrakło Mikołaja, Śnieżynki oraz paczek dla wszystkich uczestników.

Na akcję poboru krwi zgłosiło się 37 osób, krew oddało 35 osób. Łącznie oddano 15 l. 750 ml.krwi.

Bardzo ważnym zdarzeniem było wręczenie 8 odznaczeń państwowych dla krwiodawców z w/w Miejskiego Klubu. Są to odznaczenia ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU, po oddaniu min. 20 l. krwi.

Odznaczenie otrzymali : Joanna Suchogórska, Sławomir Tokarski, Wojciech Skowroński, Wiesław Kempczyński, Tomasz Gacek, Lesław Kowalewski oraz Zbigniew Alichniewicz.
Odznaczenia wręczyła Prezes Klubu Danuta Szostek, która sama odebrała podziękowania z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa z rąk Natalii Kozdrowieckiej z RCKiK w Wałbrzychu.

Podziękowania za współpracę i promowanie honorowego krwiodawstwa od RCKiK oraz klubu otrzymali: Urząd Miasta w Bielawie oraz dyrektor Szkoły podstawowej nr 10 mgr Beata Lis.
Pani Danuta Szostek podziękowała także panu Adamowi Pachurze z Telewizji Sudeckiej oraz Natalii Kozdrowieckiej z RCKiK w Wałbrzychu.

Składamy gratulacje wszystkim odznaczonym.

Wszystkim krwiodawcom, ich rodzinom, sponsorom, osobom wspierającym krwiodawstwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo zdrowia, samych pogodnych, szczęśliwych dni spędzonych w gronie rodzinnym.

Oprac: Danuta Szostek – Prezes Miejskiego Klubu HDK w Bielawie


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj